Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji  w latach 2014-2020 poprowadzi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu europejskimi  programami edukacyjnymi. W latach 2007-2013 był to  program „Uczenie się przez całe życie” (Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus, Grundtvig) , a obecnie jest Erasmus +. Jest  to program  w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu na lata 2014-2020.Opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013, m. in.  programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”.W ramach programu dofinansowanie uzyskują m.in. projekty z sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”, które zakwalifikowały się na listę główną.

Duże zainteresowanie inicjatywą , a także ograniczone środki finansowe spowodowały, że część projektów złożonych do FRSE nie otrzymuje  jednak dofinansowania i trafia  na listę rezerwową. Chcąc umożliwić realizację projektów instytucjom z listy rezerwowej,  FRSE pozyskała na ten cel środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). W konsekwencji instytucje z listy rezerwowej każdego kolejnego konkursu w ramach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” mają szansę na dofinasowanie w ramach PO WER.

Nakręcone
Home  •  O szkole  •  Projekty  •  Partnerzy  •  Filmy  •  Muzyka  •  Galerie  •  Nauczyciele muzyki jadą do Lipska po doświadczenia  •  Kontakty  •        design by : LEMONPIXEL.pl