‹ powrót
‹ strona główna  ›  Prasa  › 
Leonardo da Vinci 2010

Leonardo da Vinci 2010

W dniach 16-30 sierpnia, po raz drugi kolejna grupa 40 uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze (chórzystów i pianistów) przebywała w Republice Czeskiej w Základni umĕlecká škola Liberec, na stażu w ramach programu NAP „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. W projekcie uczestniczyli wybrani uczniowie z Jeleniej Góry ale także sąsiednich miejscowości: Piechowic, Wojcieszyc, Podgórzyna, Jeżowa Sudeckiego, Komarna a nawet Pasiecznika , Starej Kamienicy i Lubomierza, którzy uczęszczają do PSM I st. im. Janiny Garści. Był to wspaniały akcent na zakończenie wakacji – mówili zgodnie dzieci i ich rodzice, tym bardziej, że Komisja Europejska w całości pokryła koszty uczestnictwa w projekcie. Nasz czeski partner dysponuje doskonałą bazą do realizacji tego typu projektu. Mieliśmy do wyłącznej dyspozycji jedno piętro budynku szkolnego i kilkanaście instrumentów bardzo dobrej klasy, /fortepianów i pianin/ a także dużą salę przeznaczoną do pracy z chórem. Szkoła ponadto oddała do dyspozycji stażystów salę koncertową, za co dziękujemy dyrektorowi ZUS Liberec, wielkiemu przyjacielowi młodzieży , doskonałemu organizatorowi - Tomasowi Kolafie. W czasie trwania stażu, z bazy lokalowej libereckiej szkoły korzystali także studenci ze szkoły teatralnej w Pradze. Oprócz obserwacji ich codziennej pracy, mieliśmy okazję zagrania dla nich koncertu i obejrzenia kilku etiud teatralnych. Młodzież zakwaterowana była w nowoczesnym internacie Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999. Tutaj m. in. mieszkali polscy sportowcy uczestniczący w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym w 2009 r.

Staż był jednocześnie uczczeniem 200 rocznicy urodzin wielkiego Polaka – kompozytora i pianisty – Fryderyka Chopina i nosił tytuł:
„Interpretacja i wykonawstwo utworów Fr. Chopina i polskich kompozytorów współczesnych XX wieku” Uczniowie pracowali pod kierunkiem swoich polskich nauczycieli: Violetty Aftanas –Dąbek, Moniki Frąckiewicz Motyki, Ewy Pieńkowskiej i Aleksandry Osieckiej Anny Pietrzak – dyrektora PSM I st., przy wsparciu nauczycieli szkoły czeskiej: m.in. Jiřiny Goldsteinovej , Lei Hlizovej i Michala Melincsjara. Do pracy nad interpretacją, estetyką brzmienia utworów, sposobem prowadzenia kantyleny, wyrazistą artykulacją wzbogaceniem umiejętności technicznych, , stylowością wykonywanej formy instrumentalnej i chóralnej zaproszona została także Pani Profesor Gabriela Szendzielorz –Jungiewicz, wybitna pianistka, wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Uczestnicy – zgodnie z założeniami programu LdV , w czasie wolnym od zajęć stażowych uczestniczyli w szkoleniu kulturowo-językowo-pedagogicznym, w czasie którego poznawali podstawy języka czeskiego, czeską kulturę i zabytki Pragi ,Liberca i okolic. Skorzystali m.in. z kąpieli w Aqaparku BABILON , spróbowali swoich intelektualnych możliwości w IQPARKU i odwiedzili libereckie ZOO. Nauczyli się także pod kierunkiem instruktorów kilku czeskich piosenek ludowych. Jedną z nich „ Na tym praskim moście” – wykonali podczas wycieczki do Pragi, na Moście Karola. Zapoczątkowali polsko-czeskie kontakty i przyjaźnie.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści nawiązała ścisłą współpracę z Zakladni umelecka škola Liberec i jest w trakcie realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć.
Praktyka została zakończona czterema koncertami zaliczeniowymi. Występy uczestników przed publicznością odbyły się:
22.08.2010 – od 17:00 – Základní Umělecká Škola Liberec
26.08-2010 – od 17:00 – Sala obrad libereckiego Ratusza
27.08.2010 – od 19:00 – Uzdrowisko Libverda
29.08-2010 – od 18:00 – Základní Umělecká Škola Liberec

Na zakończenie praktyki uczestnicy otrzymali polsko-czeskie certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje. Pomoże to młodzieży polskiej w przyszłości na podjęcie nauki w szkole muzycznej II stopnia, oraz studiów w Polsce lub za granicą . Ich wręczenie miało miejsce podczas wspólnej z partnerem czeskim, uroczystej kolacji.
Dzieci wróciły z Czech bardzo zadowolone. Oto cytaty z niektórych anonimowych ankiet, które wypełniły na zakończenie stażu:
• „Bardzo miło były prowadzone zajęcia. Wiem więcej o tym jak śpiewać, wydobywać głos i o niego dbać. Wiem też jak porozumiewać się z Czechami. Bardzo dużo się tu nauczyłam”
• „W Czechach podobał mi się ratusz oraz rynek i Praga. W przyszłości może mi się przydać język czeski. Podoba mi się również szkoła muzyczna w Libercu”.
• „Najbardziej podobały mi się próby i koncerty. Podobało mi się też to, że ogólnie mieliśmy dzień zajęty, a mieliśmy też czas wolny przez to wcale mi się nie nudziło”.
• „W Czechach najbardziej podobał mi AQPARK i IQPARK . Także podobały mi się zajęcia językowe. W przyszłości mogę wykorzystać wiedzę o Czechach. Wszystkie wycieczki były super!!!”
• „Bardzo mi się podobało w Czechach. Bardzo fajnie mi się tu spędzało wakacje. Widziałem piękne widoki na górze Jested. Bardzo fajnie było w CENTUM BABYLON. Naszym przewodnikiem był bardzo fajny i zabawny Pan Michał. Który uczył nas języka czeskiego i opowiadał o Czechach i Libercu. Bardzo fajna była wycieczka do Pragi . Było super.”
• „ W Czechach podobała mi się szkoła muzyczna pod względem wyposażenia i przygotowania do zajęć. W tej szkole uczeń ma okazję poznać muzykę, taniec i teatr.”
• „Podobało mi się, że mogłam poznać odmienne zwyczaje Czechów. Zobaczyłam, co jedzą i jak wygląda ich środowisko”
Dyrektor PSM I st. im. J. Garści wystąpi ponadto o dokument EUROPASS – MOBILNOŚĆ dla uczestników. Jest to swojego rodzaju paszport zawodowy, który w nowatorski sposób umożliwia zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących).

Jolanta Czarnecka- Małek, PSM I st. , Koordynator projektu 

dodano : 05 Paź. 2010  |  wyświetleń : 3516

dodaj komentarz

Imię (*)

E-mail (*)

Ocena (*)
  Komentarz
Home  •  O szkole  •  Projekty  •  Partnerzy  •  Filmy  •  Muzyka  •  Galerie  •  Nauczyciele muzyki jadą do Lipska po doświadczenia  •  Kontakty  •        design by : LEMONPIXEL.pl