LEONARDO DA VINCI VETPRO 2014

                        

Tytuł:  „Niemiecki system kształcenia muzyków- twórczość J.S. Bacha i R. Schumanna”

Projekt zakładał zrealizowanie tygodniowej wymiany doświadczeń w Niemczech dla 30 nauczycieli i konsultantów muzyki PSM I st. im. J. Garści w Jeleniej Górze w dniach  29 czerwca – 6 lipca 2014r.               Nauczyciele zdobyli nowe doświadczenia w szkoleniu uzdolnionej muzycznie młodzieży w ramach projektu  p.t. „Niemiecki system kształcenia muzyków – twórczość J.S. Bacha  i R. Schumanna”. 

Cele projektu to: udoskonalenie umiejętności zawodowych, podniesienie kwalifikacji i wymiana doświadczeń w zakresie wykonawstwa repertuaru Jana Sebastiana Bacha i Roberta Schumanna, poznanie niemieckiego systemu kształcenia muzyków, nawiązanie kontaktów z nauczycielami muzyki w Lipsku, i oczywiście rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. 

Wizytowano takie znane w świecie muzyki placówki jak:  Wyższą Szkołę Muzyczną i Teatralną, lipską  Filharmonię „Gewandhaus”, Muzeum Instrumentów Muzycznych należące do Lipskiego Uniwersytetu wraz   z Laboratorium Dźwięku, największą państwową Szkołę Muzyczną w Saksonii im. J. S. Bacha oraz renomowaną lipską szkołę o profilu muzycznym „Clara Schumann”. Wiele informacji zaczerpnięto też w Muzeum Bacha i Muzeum Clary i Roberta Schumanów.

Oprócz nowych umiejętności i doświadczeń uczestnicy przywieźli z Lipska niezapomniane wrażenia związane z wysłuchanymi  koncertami. Największe pozostawił koncert tzw. „Grosses Concert”  w lipskiej filharmonii Gewandhaus.

Nauczyciele muzyki  mieli także okazję uczestniczyć w koncercie w Thomas Kirche i wysłuchać  motetów Bacha   oraz koncercie w Nathanaelkirche w ramach Lindenauer Kirchenmusikfest.

 

Zdobyta  podczas wymiany wiedza zaowocuje ulepszeniami w zakresie nauki praktycznego wykonawstwa, jego form i technik, zastosowanych instrumentów, metod pracy z uczniami i planowaniu zajęć dydaktycznych. Uczestnicy wymiany otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz dokumenty Europass Mobilność.

Home  •  O szkole  •  Projekty  •  Partnerzy  •  Filmy  •  Muzyka  •  Galerie  •  Nauczyciele muzyki jadą do Lipska po doświadczenia  •  Kontakty  •        design by : LEMONPIXEL.pl