‹ powrót
‹ strona główna  ›  Projekty  ›  Liberec 2010  › 

Projekt Leonardo da Vinci – Liberec 2010

Projekt Leonardo da Vinci  – Liberec  2010

W dniach 16-30 sierpnia kolejna grupa 40 uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze (chórzystów i pianistów) przebywała w Republice Czeskiej w Základni umĕlecká škola Liberec na stażu w ramach programu NAP „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.
Jako szkoła muzyczna uczciliśmy 200 rocznicę urodzin Chopina.

Nasz projekt nosił tytuł:
„Interpretacja i wykonawstwo utworów Fr. Chopina i polskich kompozytorów współczesnych XX wieku”

Uczniowie pracowali pod kierunkiem swoich polskich nauczycieli: Violetty Aftanas –Dąbek, Moniki Frąckiewicz Motyki, Ewy Pieńkowskiej i Aleksandry Osieckiej , przy wsparciu nauczycieli szkoły czeskiej: m.in. Jiřiny Goldsteinovej, Lei Hlizovej. Do pracy nad interpretacją, estetyką brzmienia utworów, sposobem prowadzenia kantyleny, wyrazistą artykulacją wzbogaceniem umiejętności technicznych, poprawną interpretacją, stylowością wykonywanej formy instrumentalnej i chóralnej zaproszona została także Pani Profesor Gabriela Szendzielorz –Jungiewicz, wybitna pianistka, wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Uczestnicy programu poznali podstawy gry potarto, sztukę osadzania ciężaru ręki na klawiaturze przy różnych dynamikach. Ulepszyli umiejętności prawidłowego prowadzenia frazy legato w charakterze cantabile, niezależność prowadzenia i słuchania wykonywanej partii i formułę rytmiczną poloneza w oparciu o wybrane przykłady w polonezach dziecięcych Fryderyka Chopina.
Chórzyści poznali sposoby rozwiązywania problemów związanych z rytmem i pulsacją aparatu oddechowego, fonetyką i fonacją tekstu muzycznego, radzenia sobie z problemami wokalnymi wynikającymi z trudności wykonawczych.
Uczestnicy, zgodnie z założeniami programu LdV , w czasie wolnym od zajęć stażowych uczestniczyli w szkoleniu kulturowo-językowo-pedagogicznym, w czasie którego poznawali podstawy języka czeskiego, czeską kulturę i zabytki Pragi , Liberca i okolic. Nauczyli się także pod kierunkiem instruktorów kilku czeskich piosenek ludowych. Zapoczątkowali polsko-czeskie kontakty i przyjaźnie.

Praktyka została zakończona czterema koncertami zaliczeniowymi. Występy uczestników przed publicznością odbyły się:

  • 22.08.2010 – od 17:00 – Základní Umělecká Škola Liberec
  • 26.08-2010 – od 17:00 – Sala obrad w libereckim Ratuszu
  • 27.08.2010 – od 19:00 – Uzdrowisko Libverda
  • 29.08-2010 – od 18:00 – Základní Umělecká Škola Liberec


Na zakończenie praktyki uczestnicy otrzymali polsko-czeskie certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje. Dyrektor PSM I st. im. J. Garści wystąpił ponadto o dokument EUROPASS – MOBILNOŚĆ dla uczestników. Jest to swojego rodzaju paszport zawodowy, który umożliwia zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie .

Home  •  O szkole  •  Projekty  •  Partnerzy  •  Filmy  •  Muzyka  •  Galerie  •  Nauczyciele muzyki jadą do Lipska po doświadczenia  •  Kontakty  •        design by : LEMONPIXEL.pl