‹ powrót
‹ strona główna  ›  Projekty  ›  Lipsk 2015  › 

Lipsk 2015

                                                    

                                                                                                                   Lipsk, 29.06 – 10.07.2015 roku

                    

Tytuł projektu:"Od muzyki absolutnej do programowej na bazie twórczości J. S. Bacha i J. Garści"

 

Celem projektu było  udoskonalenie i nabycie nowych, praktycznych umiejętności w zakresie wykonawstwa muzyki polifonicznej J. S. Bacha i  programowej J. Garści dla wybranych uczniów  klasy fortepianu, akordeonu  i chóru. Uczestnikami programu była grupa 40-tu uczniów  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze .Przeprowadzono zajęcia umuzykalniające uczestników, które miały  charakter indywidualny                 i grupowy. Uzupełnieniem i wzmocnieniem dotychczasowych tradycyjnych form pracy były zajęcia                             w  Szkole Muzycznej  im. Jana Sebastiana Bacha w Lipsku, Muzycznym Gimnazjum im. Roberta Schumanna, oraz Laboratorium Dźwięku Uniwersytetu Lipskiego. Uczniowie wysłuchali licznych  koncertów muzyki absolutnej J. S. Bacha w wykonaniu uczniów, studentów i profesjonalnych muzyków lipskiej filharmonii Gewandhaus. Dokonana została analiza wykonawstwa  muzyki programowej J. Garści.                                                                                 Uczniowie rozwinęli kreatywność poprzez współdziałanie wielu głosów muzycznych, składających się w całość nowego brzmienia na fortepian i chór, fortepian i akordeon. Poszukiwanie nowej jakości brzmienia rozwinęło wyobraźnię i umiejętności warsztatowe uczestników. Uczestnicy nabyli umiejętności stosowania dynamiki kontrastowej, budowanie napięć i kulminacji w prowadzeniu linii melodycznej, pokonywania tremy, swobodnego  korzystania z aparatu głosowego, współpracy  z akompaniatorem, aktywnego słuchania siebie i innych, zastosowania podstawowych elementów muzycznych w nauce gry i śpiewu. Zrozumieli istotę muzyki absolutnej i programowej oraz praktyczne jej wykonanie. Udoskonalili poczucie estetyki, kultury i zachowania na scenie oraz podczas słuchanych koncertów. Dzięki zastosowanym formom i metodom zajęć, młodzież  zintegrowała się w grupie międzynarodowej i przygotowała do kontynuowania pracy w kraju.                                                                                                                        Zajęcia indywidualne w zakresie teorii oraz praktycznego wykonawstwa przeprowadzili niemieccy nauczyciele muzyki współpracując z polskimi opiekunami.                                                                                                          Efektem praktycznych zajęć były koncerty, które wpisały się w obchody 1000 lecia miasta Lipsk:

1.       02.07.2015 – Rezydencja seniorów „Nexö-Heim”

2.       03.07.2015 – Rezydencja seniorów „Am Rosental”

3.       03.07.2015 – Kościół p.w. Trójcy Świętej w Lipsku

4.       06.07.2015 – Nowy  Ratusz w Lipsku (otwarcie międzynarodowej wystawy prac plastycznych dzieci)

          i  Augustusplatz (odsłonięcie ławek miast partnerskich Lipska)

5.       08.07.2015 – Dom Clary i Roberta Schumannów

6.       09.07.2015 – Rezydencja Seniorów „Lilienhof”

7.       10.09.2015 – Dom Europejski i Instytut Polski w Lipsku  

Po powrocie do kraju uczestnicy uświetnili swoim występem inaugurację roku szkolnego 2015/16            

w dniu 1 września. Koncert odbył się w Filii PSM I st. – Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze

Nabyte praktyczne umiejętności  potwierdzone zostały certyfikatem partnera niemieckiego  

i dokumentem Europass Mobilność.  

Organizator praktyki wspólnie z  niemieckim partnerem koordynującym nabyli kolejne doświadczenia, które zostaną wykorzystane w dalszej działalności edukacyjnej i przygotowały młodzież do wykonawstwa muzyki J. S. Bacha i J. Garści.

Home  •  O szkole  •  Projekty  •  Partnerzy  •  Filmy  •  Muzyka  •  Galerie  •  Nauczyciele muzyki jadą do Lipska po doświadczenia  •  Kontakty  •        design by : LEMONPIXEL.pl